Сертификаты качества партнёров Unice multibrand

Международные сертификаты качества продукции компании партнёров Unice

Висновки Міністерства охорони здоров’я України Державної санітарно-епідеміологічної служби з 2015 до 2021 року на продукцію UNICE multibrand™

Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров’я, розгляду наданих документів, а також результатів токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об’єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров’я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсибілізуючої дії — 0 балів. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС — березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до смітгезбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або неконднційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробника. Щоб переглянути новий каталог ЮНАЙС, перейдіть по цому посиланню.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Парфумерно-косметичні засоби UNICE multibrand™ згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.